Καθαρά κέρδη 155 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2011 το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 377 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2010. Μετά τη φορολογία και μετά την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το συγκρότημα κατέγραψε ζημιές 112 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένης της απομείωσης αυτής τα συνολικά έσοδα του συγκροτήματος ανήλθαν σε 737 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8%.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86%, ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία και με περιορισμένη εξάρτηση χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων. Περαιτέρω το συγκρότημα έχει μειώσει σημαντικά τον δανεισμό του από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα που ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ. στις 30 Ιουνίου 2011 έναντι 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου το 2010 (μείωση κατά 58%).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του συγκροτήματος ανήλθε σε 2,78% για το πρώτο εξάμηνο 2011 σημειώνοντας αύξηση 16 μονάδων βάσης σε σύγκριση με 2,62% το πρώτο εξάμηνο 2010. Ο δε δείκτης κόστος προς έσοδα εξαιρουμένης της απομείωσης βελτιώθηκε σε 48,9% από 51,9% το πρώτο εξάμηνο 2010.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την απομείωση ανήλθε σε 12,0% στις 30 Ιουνίου 2011 με τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,6% και 8,0% αντίστοιχα. Το Συγκρότημα εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και με βάση τους μέχρι σήμερα όρους του σχεδίου ο ενδεικτικός δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανέρχεται σε 8,3% και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανέρχεται σε 11,9%.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις του συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2011 σημείωσαν ετήσια αύξηση 5,3% και 0,3% αντίστοιχα. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 8,2% στις 30 Ιουνίου 2011 έναντι 7,6% στις 31 Μαρτίου 2011 και το ποσοστό της κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις διατηρήθηκε σε 54%. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 116%.

Αναφορικά με την κερδοφορία για ολόκληρο το έτος 2011, το συγκρότημα διευκρινίζει πως με βάση τις μέχρι σήμερα επιδόσεις του και τα σημερινά δεδομένα, συνεχίζει να παραμένει στους στόχους που έθεσε από την αρχή του χρόνου. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υπερκαλύψει τις επιδράσεις της υλοποίησης του σχεδίου ανταλλαγής ομολόγων με τους όρους που ισχύουν μέχρι στιγμής, έτσι ώστε για ολόκληρο το έτος 2011 το συγκρότημα να παρουσιάσει σημαντική καθαρή κερδοφορία.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα εξαμήνου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Θεόδωρος Αριστοδήμου τόνισε πως η κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου 2011 ανταποκρίνεται στο στόχο που είχε θέσει το συγκρότημα στην αρχή του χρόνου, εξαιρουμένης της απομείωσης ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της ειδικής φορολογίας των τραπεζών.

«Παρά το αβέβαιο οικονομικό σκηνικό και τις προκλήσεις, εκτιμούμε ότι κατά το 2011 θα υπάρχει καθαρή κερδοφορία για το συγκρότημα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική μας συνεχίζει να επικεντρώνεται στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων», τόνισε.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Ηλιάδης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, δήλωσε από την πλευρά του πως το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου κατάφερε να πετύχει αυξημένη οργανική κερδοφορία από επαναλαμβανόμενα έσοδα, παρουσιάζοντας κέρδη, ενώ όπως τόνισε ακόμα και μετά την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου η επίδραση στην κεφαλαιακή θέση του συγκροτήματος είναι περιορισμένη.

«Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, και θωρακίζει το Συγκρότημα αποτελεσματικά απέναντι στις προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Τα επιτυχημένα αποτελέσματα της Τράπεζας στα stress tests που διεξήχθησαν πρόσφατα, αποδεικνύουν την πιο πάνω ισχυρή της θέση, όπως και την ικανότητα της να αντιμετωπίσει με επιτυχία ακόμη και τα πιο ακραία και αντίξοα σενάρια», τόνισε, προσθέτοντας πως ο Όμιλος διατηρεί ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86%.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook