Σε ετοιμότητα όλο του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου

Έκκλησης προς του ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων μικρών σκαφών απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, λόγω δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

"Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων μικρών σκαφών στην περιοχή να αποφύγουν τη δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας των σκαφών τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνευοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα."