Στη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημόσιων συμβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Ηρακλείου Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης ανέφερε ότι:

Σε μία οικονομία με τόσες ακάλυπτες επιταγές, με απλήρωτες συναλλαγματικές, με έλλειψη ρευστότητας, με ανεργία, με πληθωρισμό, δίνουμε οξυγόνο και προτείνουμε διάσωση επιχειρήσεων.

Η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων δίνει τέλος στην κακοδιαχείριση και στη διαφθορά, με τη δέσμευση μη συναινούντων. Δημιουργούμε συνθήκες είτε παράταση υποχρεώσεων, είτε κεφαλαιοποίηση χρεών, είτε μεταβίβαση επιχείρησης με αποτέλεσμα να σωθούν επιχειρήσεις.

Θετική ενέργεια είναι και το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων συμβάσεων.

 

 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook