Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων (12 τραπεζοκόμων και ενός πλύντη) με ατομικές συμβάσεις εργασίας προχώρησε το Γ.Ν. Χανίων για τις ανάγκες τον τομέα της σίτισης, οι οποίες έως σήμερα καλύπτονταν από ιδιώτη εργολάβο.

Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορισθέντα κριτήρια του αρθ.63 του Ν.4430/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.21 του Ν.2190/1994, υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Οι 13 προσληφθέντες λαμβάνουν αυτό το διάστημα την απαιτούμενη από τον ΕΦΕΤ  εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας τους, καθώς το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν. Χανίων είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005.

Η απασχόληση των 12 τραπεζοκόμων και του πλύντη  στο Γ.Ν. Χανίων θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου.