Έργα συνολικού προϋπολογισμού, 1.674.200 Ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης, είναι τα ακόλουθα:

  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων, προϋπολογισμού 135.000 Ευρώ
  • Επείγουσες εργασίες καθαρισμού Ποταμών περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 24.800 Ευρώ
  • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ
  • Εργασίες εκχιονισμού και αποκαταστάσεων από άλλες φυσικές καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμων Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Ανωγείων, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ
  • Καθαρισμοί ποταμών και τεχνικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 248.000 Ευρώ
  • Βελτίωση οδικής ασφάλειας και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 992.000 Ευρώ.