Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν να συνεχίσουν τα μαθήματα στο σχολείο

Παρουσία της ΕΛΜΕ Χανίων και του συλλόγου εκπαιδευτικών ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, διαμαρτυρόμενοι για την διακοπή των μαθημάτων αλβανικών στο 1ο Γυμνάσιο Ελ.Βενιζέλου, ζητώντας την επανέναρξη αυτών.

Όλες οι παρατάξεις ομόφωνα στήριξαν ψήφισμα της "Ανταρσίας στα Χανιά" για τη συνέχιση των μαθημάτων αλβανικής γλώσσας στο 1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου, ωστόσο πρόκειται απλώς για μια πολιτική απόφαση.

Οι επικεφαλείς των παρατάξεων τόνισαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε μια πολύ μικρή ομάδα ατόμων, να αποτρέψει το δημοκρατικό δικαίωμα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας στα παιδιά.

Αντιδράσεις προκάλεσε η εισήγηση του Δημάρχου ο οποίος λόγω υποχρεώσεων έφτασε καθυστερημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω υποχρεώσεων. Χωρίς λοιπόν να έχει ακούσει τις εισηγήσεις των υπολοίπων εξέφρασε την προσωπική του άποψη "να συνεχιστούν τα μαθήματα, αλλά ενδεχομένως σε κάποιο άλλο σχολείο ή δημοτικό χώρο." Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις καθώς οι υπόλοιπες παρατάξεις συμφώνησαν τα μαθήματα να συνεχιστούν εκεί ειδάλλως θα ήταν μια "νίκη" για ταις ακραίες τάξεις.