"Μαραθώνιος" ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με βασικό θέμα συζήτησης το στρατόπεδο Μαρκοπούλου.

"Μαραθώνιος" ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με βασικό θέμα συζήτησης το στρατόπεδο Μαρκοπούλου.

Ενώ αρχικά η θέση του Δημάρχου ήταν να παραχωρηθεί ένα μέρος του στρατοπέδου στο Δήμο Χανίων με ελάχιστα ανταλλάγματα, ο ίδιος ενέδωσε στις πιέσεις των παρατάξεων και εκπροσώπων φορέων, αποσύροντας την πρόταση του και συμφώνησε με την πρόταση για τη λήψη απόφασης κατά της δημιουργίας Κέντρου Υποδοχής Νεοσυλλέκτων και την παραχώρηση εξ'ολοκλήρου του στρατοπέδου χωρίς ανταλλάγματα, στον Δήμο Χανίων.

Αναφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων έγινε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού που είχε κάνει στο Ηράκλειο για το συγκεκριμένο ζήτημα ενώ ζητήθηκε να παρέμβουν και οι βουλευτές του νομού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αρχική θέση του Δημάρχου διαφοροποιήθηκαν οι Γιάννης Μαράκης, Γιάννης Περάκης, Μανώλης Κεμεσίδης και Μανώλης Μαυρεδάκης.