Συνεδριάζει σήμερα, στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου, το δημοτικό συμβούλιο,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Έγκριση 3ου τροποποιημένου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα και τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου”
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
2ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “Υποστήριξη σύνταξης φακέλου χρηματοδότησης επέκτασης Λυκείου Βάμου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα: Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου (Δ.Δ. Ασή Γωνιάς ) στον Οργανισμό Τηλεπ/νιων της Ελλάδος ( ΟΤΕ.Α.Ε)
(εισηγητής: Νικολακάκης Νικόλαος)
4ο Θέμα: Έγκριση σύναψης οριστικού συμβολαίου   αγοράς ακινήτου στον Κουρνά Αποκορώνου για δημιουργία χώρου στάθμευσης 
(εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο Θέμα: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΟ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα: Εκποίηση κοινόχρηστου τμήματος στο Ο.Τ. 20 Πολεοδομικής Ενότητας “Αλμυρίδα”, Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)
8ο Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Εργασίες Αποκατάστασης Εκκλησίας Αγ. Τριάδας στο Πρόβαρμα"
(εισηγητής: Δήμαρχος)
9ο Θέμα: Διαγραφή χρεών από πληρωμή λογαριασμών στα ΕΛ.ΤΑ και μη εξόφληση, λόγω αδυναμίας του προγράμματος
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)
10ο Θέμα: Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης συμφωνητικού μίσθωσης αιγιαλού από γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)
11ο Θέμα: Έγκριση προσφοράς και όρων συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2018
(εισηγητής: Δήμαρχος)
12ο Θέμα: Ορισμός θέσεων στάθμευσης (πάρκινγκ) για ΑΜΕΑ σε παραλίες με γαλάζια σημαία
(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)
13ο Θέμα: Αίτημα καταστήματος Καλυβών Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ( ευρισκομένου επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων- Ρεθύμνου) περί χορήγησης άδειας για τη δημιουργία φυσικών εμποδίων προ του καταστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων
(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)
14ο Θέμα: Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στον οικισμό Τσιβαρά
(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)
15ο Θέμα: Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Τζιτζιφέ για την τοποθέτηση μνημείου τιμής για τους πεσόντες των απελευθερωτικών αγώνων
(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)
16ο Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, και των 24 Δήμων της Κρήτης με τίτλο: “Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
17ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου στις 11/02/2018
(εισηγητής: Δήμαρχος)