Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων σας ενηρώνει ότι ο κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα τα Σχέδια Βελτίωσης συνεχίζεται με  εκδηλώσεις στις Βρύσσες και την Κάνδανο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Δημαρχείο Αποκόρωνα, Βρύσσες, Τετάρτη 31-1-2018, ώρα 5.30μμ

Πρώην Δημαρχείο Κανδάνου, Κάνδανος, Δευτέρα 5-2-2018, ώρα 5.30μμ

Οι εκδηλώσεις αφορούν τις  δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ  2014-2020

Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης (θεσμικό πλαίσιο και λεπτομέρειες εφαρμογής)  από υπεύθυνους γεωπόνους της ΔΑΟΚ Χανίων.