Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του τμήματος της παλιάς επαρχιακής οδού 13 (Ποταμοί (φράγμα) – Απόστολοι) και της επαρχιακής οδού 17, (Ποταμοί – Βολεώνες – Παντάνασσα – Πατσός).

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 13», προϋπολογισμού 60.000, που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σας ενη-μερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/2018 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή και η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην επαρχιακή οδό 13 (νέο τμήμα), μετά τη διασταύρωση προς οικισμό Πατσού και προς ταβέρνα «Δρυμός» και σε μήκος περίπου 300,00 μέτρων κατά τη διαδρομή «Ρέθυμνο – Απόστολοι».

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του τμήματος της παλιάς επαρχιακής οδού 13 (Ποταμοί (φράγμα) – Απόστολοι) και της επαρχιακής οδού 17, (Ποταμοί – Βολεώνες – Παντάνασσα – Πατσός).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, μέχρι την εξάλειψη της έκτακτης κατάστασης, η οποία τους επέβαλε.  

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης, που θα υπάρχουν στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του ως άνω έργου.