Η διευθυνση δασών Χανίων  σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων ανακοινώνει ότι στις 06-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο του πρώην Αγρ. Συνεταιρισμού Περιβολίων

Η διευθυνση δασών Χανίων  σε συνεργασία με τον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει ότι στις 06-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο του πρώην Αγρ. Συνεταιρισμού Περιβολίων θα κάνει παρουσίαση - ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Η Ενημέρωση θα αφορά διευκρινήσεις σχετικά με τον εμφανιζόμενο δασικό χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων, καθώς και θέματα τεχνικά -  διαδικαστικά 

1) για την υποβολή  αντιρρήσεων (ατελώς -  με καταβολή τέλους), 

2) διόρθωση σφαλμάτων – παραλείψεις διοικητικών πράξεων  κ.λ.π

3) λειτουργία των ΣΥΑΔΧ (σημεία υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη).