Σοκ προκαλούν οι προβλέψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Βουλής («Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους») για την πορεία της Οικονομίας.

Υπό τον τίτλο «Οι δημοσιονομικές εξελίξεις στο επτάμηνο Ιανουάριος-Ιούλιος 2011», σημειώνεται επί λέξει:

«Τα νεότερα δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε συνδυασμό με νεότερες προβλέψεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας Οικονομίας, οδηγούν σε αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων για την έκταση της ύφεσης το 2011 και δημιουργούν ένα δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον για την εν εξελίξει δημοσιονομική προσαρμογή.

Η περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος του ΚΠ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 και κυρίως η διεύρυνση του πρωτογενούς ελλείμματος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αντανακλούν τη σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών δεδομένων σε σχέση με τις έως τώρα εκτιμήσεις. Στο πεντάμηνο, το έλλειμμα του ΚΠ ως ποσοτό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 6,9%, έναντι 5,4% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, και το πρωτογενές έλλειμμα στο 2,4% του ΑΕΠ, έναντι 1,5% πέρυσι.

(...) Η αύξηση του πρωτογενούς ελλείμματος σε συνδυασμό με την περαιτέρω πτώση της οικονομικής δραστηριότητας ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική του χρέους, αντισταθμίζοντας τα οφέλη από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου και απομακρύνοντας το ενδεχόμενο σταθεροποίησης του εν λόγω χρέους προς ΑΕΠ το 2012».

(...) Η διεύρυνση των ελλειμμάτων συνδέεται και με πρόσθετες ανησυχητικές εξελίξεις στο καθαρά δημοσιονομικό πέδίο και, ιδιαίτερα, με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμματικών ρυθμίσεων, την περιορισμένη απόδοση των δημοσιονομικών μέτρων και τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συλλογής εσόδων».

Ειδικά για την αποτυχία στον τομέα των εσόδων, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, το Γραφείο της Βουλής επικαλείται, μεταξύ άλλων, «τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα φοροδιαφυγής», την υιοθέτηση μέτρων όπως το ΛΑΦΚΑ που μειώνουν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, τη μείωση της απασχόλησης και τη μεγαλύτερη, από ότι αναμενόταν, ύφεση της Οικονομίας.

ΝΔ: Τι άλλο θέλετε;

Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας της ΝΔ Χρήστο Σταϊκούρα. «Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας από μήνα σε μήνα επιδεινώνεται.

Τι άλλο θέλει κανείς για να καταλάβει, ότι η ακολουθούμενη «συνταγή» πρέπει να αλλάξει αμέσως και δραστικά; Πλέον, οι μόνοι που φαίνεται να μην το αντιλαμβάνονται είναι οι εμπνευστές και οι εκτελεστές αυτής της αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής», τονίζει.