Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αντώνιος Περράκης και οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Βακάκης και Νικόλαος Φιωτοδημητράκης.

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, πραγματοποίησε στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην Κάντανο, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση του Προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης (θεσμικό πλαίσιο και λεπτομέρειες εφαρμογής)».

Η παρουσίαση αφορά μια συνέχεια ενημερωτικών εκδηλώσεων, στις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπό-μέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αντώνιος Περράκης και οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Βακάκης και Νικόλαος Φιωτοδημητράκης.