Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από το τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου το 60% αποτελείται από Γερμανούς, Βρετανούς, Ρώσους και Γάλλους, σημειώθηκε ρεκόρ αφίξεων αλλοδαπών τουριστών το έτος 2017, καταγράφοντας 3.152.175 αφίξεις και σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2.886.486 αφίξεις) κατά 9,2%. Κατά την τελευταία εικοσαετία, καταγράφεται σχεδόν διπλάσια αύξηση αλλοδαπών επισκεπτών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τα δύο τελευταία έτη, σημειώνεται συνεχής αύξηση κατά 23%, ενώ τα τελευταία επτά έτη η αύξηση φτάνει το 63%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο σχεδόν όλων των κύριων εθνικοτήτων, που προτιμούν το αεροδρόμιο Ηρακλείου ως τελικό προορισμό, αλλά κυρίως των Γερμανών τουριστών, οι οποίοι αυξάνουν τις αφίξεις τους κατά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 18%, ξεπερνώντας τις 800 χιλιάδες αφίξεις, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό, αν αναλογιστούμε ότι η αύξηση αυτή των Γερμανών είναι συνεχής από το 2012, υπερδιπλασιάζοντας τις αφίξεις τους κατά την τελευταία πενταετία. Γερμανοί, οι οποίοι συνεχίζουν να κατέχουν την πρώτη θέση επί των συνολικών αφίξεων με 26%, ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 15%, Ρώσοι με 11% και Γάλλοι με 10%. Σημαντικά είναι επίσης και τα ποσοστά που καταλαμβάνουν και άλλες εθνότητες, όπως των Ολλανδών με 6%, Ισραηλινών με 5%, Ελβετών & Πολωνών με 4%, Τσέχων, Βέλγων και Ιταλών με 3%. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι Ολλανδοί και Τσέχοι κατά 22% και 20%, αντίστοιχα, ενθαρρυντικές είναι οι αυξήσεις των Ισραηλινών με 9% και Ελβετών με 8%, Ρώσοι και Βρετανοί σημειώνουν σημαντικές αυξήσεις κατά 7% και 6%, αντίστοιχα, ενώ αντίθετα οι Γάλλοι είναι η μοναδική από τις κύριες εθνότητες που παρουσιάζουν μια μικρή μείωση κοντά στο 2%.

Κάνοντας μια σύγκριση των τεσσάρων κύριων εθνικοτήτων που καταφτάνουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τα τελευταία 8 έτη, παρατηρείται ότι οι Γερμανοί, ενώ παρουσίαζαν σχεδόν σταθερές αφίξεις το διάστημα 2009-2012, από το 2013 ως το 2017 παρουσιάζουν συνεχή αύξηση που φτάνει το 120%, μεγαλώνοντας τη ψαλίδα τους σε σχέση με τις άλλες κύριες εθνότητες. Οι Βρετανοί κατά το διάστημα 2011-2017 καταγράφουν μια συνεχή αύξηση κατά 37%. Οι Ρώσοι, οι οποίοι κατέγραψαν ρεκόρ αφίξεων το 2013 με 471 χιλιάδες αφίξεις, πηγαίνοντας από την τέταρτη στην πρώτη θέση επί των συνολικών αφίξεων, καταγράφοντας συνεχή αύξηση από το 2009 έως το 2013 και υπερτετραπλασιάζοντας τις αφίξεις τους, τα επόμενα δύο έτη σημειώνουν σημαντική μείωση κατά 53%, πέφτοντας πάλι στην τέταρτη θέση, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια ανάκαμψη κερδίζοντας την τρίτη θέση από τους Γάλλους. Γάλλοι, οι οποίοι για το διάστημα 2009-2017 παρουσιάζουν σχεδόν σταθερές αφίξεις με πολύ μικρές μεταβολές.  

Γενικότερα, για το έτος 2017, η Κρήτη, αν υπολογίσουμε και την άνοδο κατά 4,4% του αεροδρομίου Χανίων,  σημείωσε μια αύξηση αφίξεων αλλοδαπών τουριστών που καταφτάνουν στην περιφέρεια με charter κατά 7,9%, η οποία είναι κοντά στο μέσο όρο αύξησης σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), έφτασε το 8,6%, ξεπερνώντας τα 18 εκ. αφίξεις. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είχαν πληγεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την μεταναστευτική/προσφυγική κρίση τα τελευταία χρόνια και κυρίως στα νησιά Λέσβου, Κω και Σάμου, όπου σημειώθηκαν μεγάλες αυξήσεις κατά 36%, 19% και 18%, αντίστοιχα.  

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών που καταφτάνουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για το έτος 2017 και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους.

Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από το τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ομάδα συγγραφής και ανάλυσης:

  • Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης, (Διευθυντής ΜΑΙΧ)
  • Γεώργιος  Αγγελάκης, (Ερευνητής ΜΑΙΧ)
  • Περικλής Δράκος, (Ε.Δ.Ι.Π.  Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, (Πολυτεχνείο Κρήτης – Audencia Nantes School of Management, Γαλλία)