Ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Ενημερωτικές εκδηλώσεις οργανώνει το Φεβρουάριο, η Περιφέρεια Κρήτης και η Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης,  για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Καστελάκη, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ως ακολούθως:

Α. Παρουσίαση τη πρόσκλησης  που έχει εκδώσει η Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τη χρηματοδότηση « έργων επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete».Η παρουσίαση θα γίνει στα μέλη των  ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της Κρήτης την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου.

Β. Ημερίδα που αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, ενός νέου θεσμού υποστήριξης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης .Τα Κέντρα Κοινότητας ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε 16 Δήμους της Κρήτης, με χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Στην  ημερίδα έχουν προσκληθεί στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας, καθώς και τα στελέχη των 16 Κέντρων Κοινότητας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου.