Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 θα λάβει χώρα στο Ενυδρείο Κρήτης η Σύνοδος Προέδρων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Την προεδρία της Συνόδου για την τρέχουσα περίοδο έχει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Το Ενυδρείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκείνης θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να υποστηρίξει τις εργασίες της Συνόδου.