Παρακαλούνται οι οδηγοί να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στην με αρ. 3  επαρχιακή οδό «Ρέθυμνο –Σπήλι –Αγία Γαλήνη» και συγκεκριμένα διασταύρωση προς Μέλαμπες με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Αγία Γαλήνη, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης υποσκαφής οδοστρώματος. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης ,που έχει τοποθετηθεί επί της οδού καθ’ όλη την διάρκεια μέχρι την επισκευή της οδού.