Σημαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές, ιδιαίτερα στις γειτονικές αγορές, και ενθαρρυντικές αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαγωγικού προτύπου της χώρας καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο.

Οι εξαγωγείς εκτιμούν ότι διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών και σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων, βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων για τις παραγγελίες βιομηχανίας από το εξωτερικό, θεωρούν αρκετά πιθανό να σημειωθεί φέτος ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας άνω των 20 δισ. ευρώ, σε επίπεδο 12μηνου.

Ο χάρτης των εξαγωγών

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών οφείλεται στις αυξητικές τάσεις των εμπορευματικών συναλλαγών προς όλες τις γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στους συνεχιζόμενους ανοδικούς ρυθμούς τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) κατά 29,3% (με ιδιαίτερη συμβολή από την αύξηση προς την Τουρκία) που στο εξεταζόμενο εξάμηνο απορρόφησε το 53,5% της αξίας τους, αλλά και στις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές προς τη Β.Αμερική (κατά 105,8%) και προς τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (κατά 107,2%).

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τους εταίρους μας στην ΕΕ(27) κατά 12,2%, τις χώρες των Βαλκανίων (17,1%), την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (29,8%), τη Ν.Α.Ασία (296,7%), τις Υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (99,1%), τη Λατινική Αμερική (81,9%) ενώ μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν προς τις χώρες της Αφρικής (8,9%) και τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (4,5%).

Κατά χώρες σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 27,4%, η οποία ενίσχυσε τη θέση της ως κύριος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών (1.043,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2011), καθώς και της Τουρκίας κατά 126,3% (στα 866,6 εκατ. ευρώ), η οποία για το εξεταζόμενο εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, ξεπερνώντας και τη Γερμανία.

Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 129,9% που ανακόπτει τη μείωση που παρατηρήθηκε τα δύο προηγούμενα έτη. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται ακόμα για τις ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο κατά 14,3% (628,6 εκατ. ευρώ), τη Βουλγαρία κατά 21% (571,4 εκατ. ευρώ), τη Γαλλία κατά 11,2% (345,2 εκατ. ευρώ), τη Σιγκαπούρη κατά 1257,5% (262,1 εκατ. ευρώ), την Αίγυπτο κατά 158,6% (220,5 εκατ. ευρώ), την ΠΓΔΜ κατά 33,4% (200,7 εκατ. ευρώ), τα Ην.Αρ.Εμιράτα κατά 121,8% (173,1 εκατ. ευρώ) και τη Ρωσία κατά 29,4% (164,5 εκατ. ευρώ).

Χαρακτηριστικές είναι οι περιορισμένες μειώσεις που αφορούν στις εξαγωγές προς τη Γερμανία κατά -3,8% (στα 849,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2011), τη Ρουμανία κατά -7,6% (288,9 εκατ. ευρώ) και την Ελβετία κατά -13,8% (69,5 εκατ. ευρώ).

Ενδεικτική των αλλαγών συσχετισμών στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι η ανακατάταξη της σειράς των 10 κορυφαίων αγορών-προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα στο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με ολόκληρο το έτος του 2010.

Πλέον η Ιταλία κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ύστερα από αύξηση κατά 27,4%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010, η οποία προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις ελληνικών εξαγωγών σε βιομηχανικά προϊόντα (+35,3%) και πρώτες ύλες (+44,3%).

Ακολουθεί η Τουρκία, που στο σύνολο του έτους 2010 είχε καταταχθεί 5η καλύτερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, καθώς στη γειτονική χώρα οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν συνολικά κατά 126,3%, εξαιτίας των καλύτερων επιδόσεων στα πετρελαιοειδή (+1402,6%), αλλά και στις εξαγωγές εμπιστευτικών ειδών (+212,4%) και των τροφίμων (+69,8%). Ενδεικτικά αναφέρονται οι μειώσεις την ίδια περίοδο κατά 48,3% στις πρώτες ύλες και κατά 34,7% στα μηχανήματα.

Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί στο α’ εξάμηνο του 2011 η Γερμανία -που παραδοσιακά αποτελεί τη Νο 1 αγορά ελληνικών προϊόντων- καθώς σημειώθηκαν μειώσεις κατά 8,9% στα τρόφιμα, 3,4% στα βιομηχανικά προϊόντα και 5,8% στα εμπιστευτικά προϊόντα. Τις μειώσεις αντιστάθμισαν σε ένα σημαντικό βαθμό οι αυξήσεις στα πετρελαιοειδή (221,4%) και στις πρώτες ύλες (48,8%).

Σε σταθερά υψηλές θέσεις παραμένει η Κύπρος, όπου η συνολική αύξηση των εξαγωγών στο εξάμηνο ανέρχεται στο +14,3%, προερχόμενη κυρίως από τις καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές πετρελαιοειδών (+78,1%), μηχανημάτων (+37,1%) και ποτών-καπνού (+15,5%).

Αξιοσημείωτη είναι και η αναρρίχηση των ΗΠΑ στην πρώτη πεντάδα, σε προ 2001 επίπεδα, με τη συνολική αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο να αγγίζει το 130%, εξαιτίας της αύξησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 767,5% και των βιομηχανικών προϊόντων κατά 31,4%.

Κεντρικό «γήπεδο» η Μεσόγειος

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η Λεκάνη της Μεσογείου εξελίσσεται σε πρωταγωνιστική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα περιφερειακό ρόλο στο διεθνές εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του ΠΣΕ ότι η Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί στα ‘επόμενα Βαλκάνια’ για τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις».

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τη γειτονική Τουρκία, η ισχυρή άνοδος στην Αίγυπτο, αλλά και συνολικά στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεργασιών.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη σημαντική ενίσχυση των Εφοδιασμών Πλοίων, που αποτελώντας μία «αυτόνομη αγορά» κατατάσσονται πλέον στη πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη σημασία περαιτέρω διασύνδεσης των εξαγωγών με τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Παράλληλα, η ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, η διείσδυση σε νέες αγορές της Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, δείχνουν ότι παρά τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας αγοράς, για την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες τους».

Τα εξαγώγιμα προϊόντα

Η ανοδική πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, με εξαίρεση τις «πρώτες ύλες» όπου εμφανίζουν μια μικρή μείωση σε σχέση με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2010. Ειδική αναφορά χρειάζεται να γίνει στη θεαματική αύξηση των εξαγωγών στα «καύσιμα» κατά 343,4% (από 656,3 εκατ. ευρώ σε 2.909,5 εκατ. ευρώ), οι οποίες πλέον αποτελούν το 27,6% των ελληνικών εξαγωγών από 8,8% που ήταν το αντίστοιχο μερίδιο το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Σημαντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών των «βιομηχανικών προϊόντων» κατά 12,3%, δεδομένου ότι οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια κατηγορία εξαγωγικών προϊόντων, με ποσοστό (46,5%) στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 έφτασαν στα 4.900,8 εκατ. ευρώ από 4.362,3 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη αξία εξαγωγών κατά 16,6% παρουσίασε και η κατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» που έφτασε σε 1.013,8 εκατ. ευρώ από 869,2 εκατ. ευρώ. Η πτώση των εξαγωγών των κατηγοριών «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά -7,6% (από 1.171,7εκατ. ευρώ σε 1.082,9 εκατ. ευρώ) και «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά -3,9% (από 751,4 εκατ. ευρώ σε 721,9 εκατ. ευρώ) δεν αντιστάθμισε την αύξηση των άλλων κατηγοριών του κλάδου και κατ’ επέκταση του συνόλου των βιομηχανικών προϊόντων.

Η αύξηση (5,3%) της αξίας των εξαγωγών «αγροτικών προϊόντων», ήταν μικρότερη της μέσης αύξησης του συνόλου των εξαγωγών για αυτό το λόγο συνοδεύτηκε από μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών από 24,9% σε 18,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών της κατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 6,4% (από 1.479,6 εκατ. ευρώ σε 1.574,7 εκατ. ευρώ), ενώ μειωμένη, είναι η αξία των εξαγωγών της κατηγορίας «ποτά & καπνός» κατά -7,4% (228,5 εκατ. ευρώ από 246,7 εκατ. ευρώ).

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές της κατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 15,3% (166,4 εκατ. ευρώ από 144,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2010) αν και εξακολουθούν να αποτελούν μικρό μέρος των συνολικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Σημαντικά ανοδικές τάσεις παρατηρούνται για τις χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» που αυξήθηκαν κατά 76,2% (από 195,8 εκατ. ευρώ σε 345,1 εκατ. ευρώ), αλλά συμμετέχουν με πολύ μικρό ποσοστό (3,3%) στις συνολικές εξαγωγές.

Τέλος, η μοναδική κατηγορία προϊόντων που εμφάνισε μείωση στην αξία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2011, οι «πρώτες ύλες» αποτελούν πλέον μόλις το 3,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, με 405,7 εκατ. ευρώ έναντι 415 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010 (μείωση κατά -2,2%).

Μικρές διαφοροποιήσεις προκύπτουν στο α’ εξάμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη κατάταξη των ΤΟΡ 11 εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων για το σύνολο του έτους 2010. Επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα στο διεθνές εμπόριο ορισμένων προϊόντων και των διεθνών τιμών τους, προκύπτει αναρρίχηση του αργιλίου στην πρώτη θέση (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) καθώς και των εμπιστευτικών προϊόντων, που ξεπέρασαν φάρμακα και ψάρια, αντίστοιχα.

Η μοναδική άλλη μεταβολή προκύπτει από την είσοδο στη δεκάδα των ράβδων σιδήρου και χάλυβα, στη θέση του βαμβακιού, που όμως διαχρονικά ανακάμπτει στο β’ εξάμηνο του έτους.

in.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook