Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και είναι ανοικτή για το κοινό.

Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23).

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και είναι ανοικτή για το κοινό.