Σήμερα Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

Συνεδρίαση της επιτροπής Διαρροών-Υπερκαταναλώσεων Ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ  στην  αίθουσα συσκέψεων του δήμου Ιεράπετρας  με θέμα:

-Εξέταση και εισήγηση των αιτημάτων των καταναλωτών που αφορούν διαρροές και υπερκαταναλώσεις.