Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνετε η έναρξη των νέων προγραμμάτων γυμναστικής και η διεύρυνση του ωραρίου των προγραμμάτων άθλησης των γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων.

Α. Κλειστό Κλαδισού

Πρωί: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-11.00 (βάρη) 11.00-12.00 (ομαδικό) Σάββατο 9.00-10.00 (βάρη) 10.00-11.00
Απόγευμα: Δευτέρα έως Παρασκευή, 16.00-18.00 (βάρη) 18.00-19.00 & 19.00-20.00 (ομαδικό), 20.00-22.00 (βάρη).

Β. Παλιά Ηλεκτρική

Πρωί: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-10.00 (βάρη) 10.00-11.00 (ομαδικό), Σάββατο 9.00-11.00 (βάρη)
Απόγευμα: Δευτέρα έως Παρασκευή 16.30-17.30 (ομαδικό) 17.30-18.30 (βάρη)18.30-19.30 (ομαδικό) 19.30-20.30 (βάρη) 
Σημείωση: Τα προγράμματα λειτουργούν από τις 27-8-17 και η διεύρυνση του ωραρίου ισχύει από τις 5-2-18.

Γ. Γυμναστήριο Δαράτσου

Πρωί: Καθημερινά 9.00-11.30
Απόγευμα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-21.00, Τρίτη- Πέμπτη 18.00-21.00, Σάββατο 11.00-14.00

Δ. Γυμναστήριο Σταλού:

Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 12.00-19.00, Τρίτη- Πέμπτη 12.00-18.00

Ε. Γυμναστήριο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας:

Καθημερινά 8.30-20.30 γυμναστήριο με βάρη
Ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής Δευτέρα , Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο 9.00-11.00

Ζ) Κλειστό Γήπεδο Καμπανίου:

Ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο 11.15-12.15

Η) Γυμναστήριο Περιβολίων:

Γυμναστήριο με βάρη: Πρωί Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 9.00-11.00
Απόγευμα: καθημερινά 15.00-19.00

Θ) Γυμναστήριο Αγίας Μαρίνας:

Γυμναστήριο με βάρη:
Πρωί: Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 9.00-11.00
Απόγευμα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-21.00 Σάββατο 11.00-14.00

Σημείωση: Τα ομαδικά προγράμματα στα γυμναστήρια Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ λειτουργούν από τις 27-8-17 και τα προγράμματα με βάρη από τις 12-2-18.