Μέσα σε ένα μήνα κατατέθηκαν 145 επενδυτικά σχέδια στον νέο επενδυτικό νόμο, προϋπολογισμού 725 εκατ. ευρώ, και μέσα σε 3 μήνες πραγματοποιήθηκαν η αξιολόγηση και η κατάταξη των επενδύσεων και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την υλοποίησή τους.

Ο υφυπουργός Θ. Μωραΐτης αναφέρθηκε αναλυτικά, όπως δημοσιεύει η express.gr, σε επενδύσεις που έχουν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα και γνωστοποίησε τα εξής:

Για το πρόγραμμα \’\’Μεταποίηση στις νέες συνθήκες\’\’ εγκρίθηκαν 1.849 αιτήματα συνολικού προϋπολογισμού 437,8 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχουν ήδη αιτήματα για 40 εκατ. ευρώ για χορήγηση προκαταβολών και μέσα στο 2011 θα εκταμιευτούν 22 εκατ. (έχει ξεκινήσει ήδη η εκταμίευση 15 εκατ. ευρώ) και θα δημιουργηθούν 3.000 νέες θέσεις εργασίας με διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού.

Στα προγράμματα του ΕΣΠΑ εγκρίθηκαν 54 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 54,44 εκατ. ευρώ και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ. Για το πρόγραμμα «Πράσινες υποδομές» έχουν υποβάλει αίτημα προκαταβολής 20 εταιρίες και για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ ο αριθμός των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι 7.580, συνολικού προϋπολογισμού 1.043.153.372, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα βελτίωσης και επανασχεδιασμού των όρων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Eχουν εκταμιευθεί ήδη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 93 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2011 έως σήμερα, ενώ δημιουργούνται 11.924 νέες θέσεις εργασίας και διατηρούνται 37.492 υφιστάμενες.

Για το πρόγραμμα «Πράσινη επιχείρηση» έχουν εγκριθεί 52 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευθεί ήδη 920.000. Για το πρόγραμμα «Eπιχειρηματικότητα γυναικών» του ΕΟΜΜΕΧ έχουν εγκριθεί 1.151 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 90,9 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευθεί ήδη 7,56 εκατ. ευρώ και δημιουργούνται 1.271 θέσεις εργασίας.

Για το πρόγραμμα «Eπιχειρηματικότητα νέων» μέσω του ΕΟΜΜΕΧ έχουν εγκριθεί 1.380 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 113,7 εκατ. ευρώ, έχουν εκταμιευθεί ήδη 5,07 εκατ. ευρώ και δημιουργούνται 1.337 θέσεις εργασίας.

Στο πρόγραμμα ένδυση – υπόδηση έχουν εγκριθεί 50 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ ενώ στο πρόγραμμα \’\’Ψηφιακή σύγκλιση E-security\’\’ έχουν εγκριθεί 664 επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 14,7 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευθεί 7,24 εκατ. ευρώ.

Για το πρόγραμμα \’\’Ψηφιακή σύγκλιση digi lodge\’\’ έχουν εγκριθεί 2.766 επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 41,31 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευθεί πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ.

Για το πρόγραμμα \’\’Ψηφιακή σύγκλιση digi content\’\’ έχουν εγκριθεί 190 επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 23,34 εκατ. ευρώ και άμεση προκαταβολή 35% σε όσους ξεκινούν την υλοποίηση.

Για το πρόγραμμα \’\’ψηφιακή σύγκλιση digi retail\’\’ έχουν εγκριθεί 667 επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 30,7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του παλαιού αναπτυξιακού νόμου κατά την περίοδο 2010 – 2011, έχουν εγκριθεί 2.300 επενδυτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,771 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου δημιουργώντας 8.700 νέες θέσεις εργασίας.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook