Ενημερωτική εκδήλωση από την Περιφέρεια  για την χρηματοδότηση των «έργων επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete»

Ενημερωτική εκδήλωση οργανώνει αύριο Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, η Περιφέρεια Κρήτης για την παρουσίαση της πρόσκλησης  που έχει εκδώσει η Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τη χρηματοδότηση των «έργων επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete».Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη) με ώρα έναρξης  10:30 το πρωί.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα  της Κρήτης, τα οποία αποτελούν  τους εν δυνάμει δικαιούχους των έργων . Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνουν οι προτάσεις που θα υποβληθούν προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.