Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται, προς τον πρόεδρο του Δ.Σ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38/29-2-08 τ. Α΄), το άρθρο 1 της υπ΄αριθ. Φ. 900/6/160108 από 17-6-2008 Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1615/12-8-08 τ. Β΄) και το Α.Π. 9/24-1-2018 έγγραφο της ΑΠΟΕΑ :

1. Προκηρύσσονται εκλογές την 11η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης την 10.00 και λήξης 14.00

2. Προσκαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νομού Χανίων σε Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Χανίων (ΛΑΦΧ), οδός Α.Παπανδρέου αρ. 68, την παραπάνω ημέρα και ώρα 09.45,  με μόνο θέμα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, καθώς και  εκλεκτόρων για την μετέπειτα ανάδειξη των μελών Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ. 

Σύμφωνα με τη  νομοθεσία που διέπει την εκλογική διαδικασία των Ενώσεων Εφέδρων Αξιωματικών, η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται, προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. (Αθανάσιος Μανιουδάκης), το βραδύτερο δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών, δηλαδή μέχρι την ώρα 10.00 της Παρασκευής 9ης Μαρτίου 2018.

Για τον σκοπό αυτό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου θα βρίσκεται στα Γραφεία του ΣΕΑΝ Χανίων (Στρατόπεδο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-Άγιος Ιωάννης), όλες τις ημέρες της εβδομάδας πριν τις εκλογές (5 έως 9 Μαρτίου), κάθε πρωί από ώρα 09.00 μέχρι 12.30.

Κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την εβδομάδα των εκλογών τα Γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοικτά, ως συνήθως, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 09.00-12.30.

Έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας, χορηγείται από τα Γραφεία του Συνδέσμου.

Σημ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν την επόμενη Κυριακή 18η Μαρτίου 2015 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.