Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30 με 31 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων {Κονταξάκης – Ξανθουδάκης}
2. Πρόταση για την παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου  στο Δήμο Χανίων {Δήμαρχος}
3. Παρατηρήσεις επί των διατάξεων Σχεδίου Νόμου Υπ. Εσωτερικών "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας"   {Κουτράκης}
4. Πρόταση ψηφίσματος για το Παλαιστινιακό
5. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Φοβάκης}
6. Στοχοθεσία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Φοβάκης}
7. Έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” μέχρι 28/2/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης {Δήμαρχος} 
8. Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ Περιοχών Φυσικού Κάλους UNESCO και της υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και ορισμός του Συντονιστή φορέα {Δήμαρχος}
9. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 719/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
11. Ανασυγκρότηση επιτροπής εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων έτους 2018 {Δήμαρχος}
12. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
13. Έγκριση παραχώρησης έδρας στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Σούδας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 {Δήμαρχος} 
14. Παραχώρηση δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων για διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων {Δήμαρχος}
15. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Περράκη}
16. Έγκριση δεύτερης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Αλιφιεράκη} 
17. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}
18. Έγκριση συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ” - η σημασία της Κρητικής διατροφής” {Κονταξάκης}
19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 ως προς τον τίτλο του Κ.Α. 30-7322.001 και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ”  {Ξανθουδάκης}
20. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις – βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός της Δ.Ε. Χανίων έτους 2018 {Ξανθουδάκης}
21. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας έτους 2018” {Ξανθουδάκης}
22. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Κεραμειών έτους 2018” {Ξανθουδάκης}
23. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου έτους 2018” {Ξανθουδάκης}
24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
25. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}
26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών που αφορά ανάθεση υπηρεσιών κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου {Βλαχάκης}
27. Επιστροφή χρημάτων (Τραχαλάκης) {Βλαχάκης}
28. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικής αγοράς έτους 2018 {Βλαχάκης}
29. Διαγραφή οφειλών από απαλλοτρίωση (Τζουγκαράκης) {Βλαχάκης}
30. Διαγραφή οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων (Μαλανδράκη) {Βλαχάκης} 
31. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}