Όπως αναμενόταν και αναφέραμε το πρωί, η Γενική Συνέλευση μετατίθεται για τις 26 Φεβρουαρίου οπότε και αναμένεται να εκλεγεί νέα διοίκηση.

Όπως αναμενόταν και αναφέραμε το πρωί, η Γενική Συνέλευση μετατίθεται για τις 26 Φεβρουαρίου οπότε και αναμένεται να εκλεγεί νέα διοίκηση.

Για μετά από δύο εβδομάδες μετατίθεται η, προγραμματισμένη για σήμερα, Γ.Σ. της ΠΑΕ. Άλλωστε, μοναδικό θέμα ήταν η ανάδειξη νέας διοίκησης που θα προέκυπτε από το ψηφοδέλτιο που θα είχε κατατεθεί. Ωστόσο, λόγω του ότι αρκετοί μέτοχοι απουσιάζουν στο εξωτερικό, δεν υπήρχε η δυνατότητα να παρθούν οι απαραίτητες αποφάσεις ενώ είναι γεγονός ότι το έργο της Διοικούσας Επιτροπής που «τρέχει» την ομάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα κρίνεται άκρως πετυχημένο. Κατά συνέπεια, δεν συνέτρεχε λόγος βιαστικών αποφάσεων και όλα δείχνουν ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μετά από δύο εβδομάδες.