Παράταση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων 

Ο Δήμος Χανίων, σε συνέχεια της από 18/12/2017 έναρξης της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, που προβλέπεται στα άρθρα 1 του Ν. 2508/1997 και 3 του Ν. 1337/1983, για το Β1΄ Στάδιο των μελετών:
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων
Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών),

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον φορέων και πολιτών για ενημέρωση επί του περιεχομένου των μελετών και κατάθεση παρατηρήσεων επί αυτών, ανακοίνωσε

την παράταση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης  του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων, έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Τα στοιχεία του Β1΄ Σταδίου των μελετών (κείμενα και χάρτες) είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή: 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων  και
στον ειδικό ιστότοπο της διαβούλευσης  www.gps-chania.gr.

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατίθενται εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.gps-chania.gr , μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.