Έως την Τρίτη 20-2-18 και ώρα 11:00πμ, η παράταση

Παρατείνεται ως την Τρίτη 20-2-18 και ώρα 11:00πμ η ημερομηνία υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων επί της Διαχειριστικής Μελέτης του  Πάρκου Γεωργιάδη, μετά την σχετική πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (13/2/2018). 

Οι προτάσεις κατατίθενται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

1. Γραμματεία Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο email [email protected]

2. Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών, στο email [email protected]