Στις 15/2/18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

Στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΡΟΥΖΟΥ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου επί της οδού Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης από το στέλεχος της Αναπτυξιακής Κρήτης κα Μαρία Γρυπάρη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.