Λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εκπνέει στις 28/02/2018.

Ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, ενημερώνει τους αγρότες ειδικού καθεστώτος, ότι πρέπει να προσκομίσουν στους λογιστές τους, τα τιμολόγια που έχουν λάβει για τη χρήση του 2017 και αφορόυν την αγροτική τους δραστηριότητα,  λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εκπνέει στις 28/02/2018.