Η Διεύθυνση Δασών Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων ανακοινώνει ότι στις 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Νέας Κυδωνίας στον Γαλατά  θα κάνει παρουσίαση - ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.

Η ενημέρωση θα αφορά διευκρινήσεις σχετικά με τον εμφανιζόμενο δασικό χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων, καθώς και θέματα τεχνικά -  διαδικαστικά: 

1) για την υποβολή  αντιρρήσεων (ατελώς -  με καταβολή τέλους), 
2) διόρθωση σφαλμάτων – παραλείψεις διοικητικών πράξεων  κ.λ.π
3) λειτουργία των ΣΥΑΔΧ (σημεία υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη).