Στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το έτος 2018, θα γίνει η 1η Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια του αβοκάντο - Βασικές αρχές». 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου, στα Χανιά -  Αγροκήπιο, αίθουσα Ν. Ψυλλάκης, την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου στις 17:00.

Βασικός στόχος είναι να ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό για θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση της καλλιέργειας και στη διαχείρισή της, φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση και εμπορία του αβοκάντο.