Τα θέματα συζήτησης της τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτημάτων που αφορούν κυκλοφοριακά θέματα

2. Εξέταση αιτήματος κυκλοφοριακής διαμόρφωσης πλατείας Ευαγγελίστριας

3. Εξέταση αιτήματος μετεγκατάστασης περιπτέρου

4. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

5.  Εξέταση αιτήματος παραχώρησης ακινήτου του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου (Παλαιό Νοσοκομείο)

6. Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

7. Καταγραφή προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων