Η Ελλάδα θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, όπως εκτιμάμε σημερινές του δηλώσεις σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Lars Feld, ένα από τα πέντε μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων της γερμανικής κυβέρνησης, τόνισε ότι οι χρηματαγορές δεν πείθονται από το πρόσφατο σχέδιο της Ευρωζώνης για την αποτροπή της εξάπλωσης της κρίσης και σε άλλες χώρες, πέρα από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Όσο πιο σύντομα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση η Ελλάδα, «τόσο πιο αξιόπιστη θα είναι», υπογράμμισε ο Feld σε οικονομικό φόρουμ. Τόνισε παράλληλα ότι η αναδιάρθρωση του χρέους πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, καθώς ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ενίσχυε σε σημαντικό βαθμό τις φήμες για διάσπαση της Ευρωζώνης.

Αναφορικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ο Feld υποστήριξε ότι αρκετοί δείκτες συνιστούν πως έχουν «αποσυνδεθεί» από την Ελλάδα. Επισήμανε δε, τη σημαντική πτώση των spreads και των CDS των χωρών αυτών.