Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι μπορούν να συνεχίσουν  να καταβάλουν το μίσθωμα βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2016 και 2017 που τους αναλογεί στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα καθώς δεν θα εξετασθεί η ημερομηνία κατάθεσης του μισθώματος αλλά η τελική ονομαστική κατάσταση πληρωμής που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού είναι τα εξής: 

• Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού 1120402-8
• ΙΒΑΝ  Τραπεζικού Λογαριασμού GR 64 0870 0980 0000 0001 1204 028
• Κωδικός Αριθμός Εσόδου 00.291-00.3418

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως το ύψος του μισθώματος και τις κατανεμηθείσες εκτάσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, είτε  να ενημερωθείτε από τους αναρτημένους πίνακες στο Δήμο Κισσάμου.