Ειδοποιούνται οι κάτοικοι περιοχών του Δήμου Αποκορώνου ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

1.Στις 23.2.2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.30 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:    

Καλάμι – Κυανή Ακτή – περιοχή ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΚΗ – περιοχή Κοιλιάρη – περιοχή S/M SYNKA – Δημαρχείο Καλυβών – Καλύβες Πλατεία.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.