Έρχονται νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις Εφοριών

Στην αντικατάσταση τουλάχιστον 40 επικεφαλής εφοριών της Αττικής και της Περιφέρειας (υποδιευθυντές και διευθυντές εφοριών), οι οποίοι απέτυχαν να πιάσουν για το 2017 τους εισπρακτικούς στόχους που τους είχαν τεθεί προχωρά εντός του Μαρτίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό δεν χορηγήθηκαν φέτος μπόνους σε αρκετούς εφόρους ή όσοι έλαβαν ήταν, με βάση τα εισπρακτικά τους αποτελέσματα, ιδιαίτερα χαμηλά. Παράλληλα με την αντικατάσταση των 40 εφόρων θα διενεργηθεί αξιολόγηση στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της ΑΑΔΕ προκειμένου να επιλεγούν οι νέοι έφοροι. 

Ως κριτήρια βαθμολόγησης των νέων εφόρων για την τοποθέτησή τους σε διευθυντικές θέσεις Εφοριών θα ληφθούν υπόψιν από τη μια τα εισπρακτικά αποτελέσματα που είχαν την περασμένη χρονιά και από την άλλη εάν έχουν  αυξημένα τυπικά  προσόντα (μεταπτυχιακά η διδακτορικά) και λιγότερο η προυπηρεσία ή η ηλικία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των νέων εφόρων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού, του περιορισμό του λειτουργικού κόστους (κατά 2,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) και της αποτελεσματικότερης διενέργειας των φορολογικών ελέγχων θα προχωρήσει μετά το Πάσχα σε νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών. 

Η αρχή θα γίνει με την κατάργηση και απορρόφηση 13 εφοριών σπό 12 υφιστάμενες ΔΟΥ στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Αχαΐας. Επίσης, άλλες 9 ΔΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συγχωνευτούν σε 4. Συνολικά, βάσει του σχεδίου της ΑΑΔΕ, από 34 εφορίες θα δημιουργηθούν,λόγω καταργήσεων και συγχωνεύσεων, 16 ΔΟΥ που θα καλύπτουν μεγάλες ομάδες πληθυσμού. Αρκετές από τις καταργούμενες εφορίες δεν διαθέτουν σήμερα δικαστικό τμήμα και τμήμα ελέγχου.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη φορολογική διοίκηση καθιερώνεται  σε τακτική και μόνιμη βάση η αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων των εφοριών, η οποία θα συνδέεται με την παροχή μπόνους μόνον εφόσον επιτυγχάνονται σε επίπεδο εφορίας οι εισπρακτικοί στόχοι. 

Τέλος, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι ουρές των φορολογουμένων στα γκισέ των εφοριών, με την online  παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, όπως στις συναλλαγές φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές κλπ). Στόχος η επίσκεψη στην εφορία να γίνεται για τους φορολογούμενους μετά από ραντεβού και μόνον για ορισμένες συναλλαγές (π.χ φορολογικός έλεγχος).