Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι στις 28-2-2017 λήγει η προθεσμία για ένταξη των οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4483/17.

Υπενθυμίζεται ότι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 30-9-2017 μπορούν να ρυθμιστούν άτοκα έως 100 δόσεις με απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων από 50 έως 100%