Χρήσιμες ερωτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία των ΤΟ.Μ.Υ

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης σας ενημερώνει για τα ωράρια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 1ης και 2ης  ΤΟ.Μ.Υ. Χανίων. Ειδικότερα:

  • Η γραμματεία λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 έως τις 22:00 (κλειστή για το κοινό τις ώρες 14:00 – 15:00 και 21:00 – 22:00).
  • Τα ιατρεία οικογενειακής ιατρικής , παιδιατρικής και νοσηλευτικής λειτουργούν καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00 (πρωινή βάρδια) και από τις 15:00 έως τις 21:00 (απογευματινή βάρδια).  Kαθένας από τους οικογενειακούς ιατρούς και παιδιάτρους πραγματοποιεί πρωινές κι απογευματινές βάρδιες για καλύτερη εξυπηρέτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή με έναν από τους τρεις οικογενειακούς ιατρούς και τους δύο παιδιάτρους.
  • Το καρδιολογικό ιατρείο δέχεται με ραντεβού Δευτέρα , Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00 και τις Πέμπτες από τις 15:00 έως τις 21:00 χωρίς προϋπόθεση εγγραφής.
  • Η κοινωνική υπηρεσία εξυπηρετεί καθημερινά την πρωινή βάρδια καθώς και τα απογεύματα της Δευτέρας και Τετάρτης, χωρίς προϋπόθεση εγγραφής.

Ακολουθούν σύντομες απαντήσεις σε χρήσιμες ερωτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία των ΤΟ.Μ.Υ.:

Τι είναι η ΤΟ.Μ.Υ.;

Η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) είναι η βάση του συστήματος υγείας και το πρώτο σημείο επαφής στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έργο της είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής και ποιοτικής φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό καθώς οι  δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα. Στην ΤΟΜΥ εργάζονται οικογενειακοί ιατροί, παιδίατροι, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί και διοικητικό προσωπικό που σαν ομάδα υγείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους

Γιατί πρέπει να εγγραφώ; Ποιοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν; Η εγγραφή είναι δεσμευτική;

Η εγγραφή στην ΤΟΜΥ και στον οικογενειακό ιατρό/παιδίατρο είναι η απαραίτητη προϋπόθεση που εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας, κάτι που με τη σειρά του είναι απαραίτητο για την ποιοτική και ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Χανίων. Η εγγραφή δεν επιφέρει καμιά υποχρέωση στον χρήστη των υπηρεσιών.

Πώς μπορώ να εξυπηρετηθώ;

Εάν είστε εγγεγραμμένος, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με το γιατρό σας ή άλλη υπηρεσία (νοσηλευτή/επισκέπτη υγείας/κοινωνικό λειτουργό) είτε με τη φυσική σας παρουσία στο χώρο είτε τηλεφωνικώς (τηλ 28210-26110 και 28210-08351). Σε περίπτωση κάποιου εξαιρετικά επείγοντος προβλήματος μπορείτε να προσέλθετε χωρίς ραντεβού και θα εξυπηρετηθείτε μετά την εκτίμηση της κατάστασής σας.

Ποιο είναι το ωράριο;

Η ΤΟ.Μ.Υ. δουλεύει σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Τα πρωινά ραντεβού είναι από τις 8:00 έως τις 14:00 και τα απογευματινά από τις 15:00 έως τις 21:00. Όλοι οι γιατροί της ΤΟ.Μ.Υ. εργάζονται ορισμένες μέρες πρωί και ορισμένες μέρες απόγευμα ώστε να μπορείτε να παρακολουθείστε από το γιατρό σας ανάλογα με τα προγράμματά σας.

Μπορώ να έρθω να γράψω τα φάρμακά μου;

Σκοπός της ΤΟ.Μ.Υ. είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Ένα μέρος αυτής της φροντίδας είναι και η φαρμακευτική αγωγή και με αυτή την έννοια στην ΤΟ.Μ.Υ. γίνεται συνταγογράφηση στους ασθενείς μας. Ωστόσο, η αποσπασματική αντιγραφή συνταγών σε ασθενείς που δεν παρακολουθούνται στη μονάδα, δεν είναι δυνατή.

Με ένα παράδειγμα, τι μου προσφέρει η ΤΟ.Μ.Υ. και ο οικογενειακός ιατρός;

Ο οικογενειακός ιατρός και η ομάδα υγείας μπορεί να σας παρακολουθεί για τα χρόνια προβλήματα υγείας που τυχόν υπάρχουν (π.χ. υπέρταση, διαβήτης, ΧΑΠ, κατάθλιψη), να παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών και να φροντίζει για τον εμβολιασμό τους,  να ρυθμίζει και να συνταγογραφεί τη φαρμακευτική αγωγή σας, να προγραμματίζει τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις (π.χ. μαστογραφία, test PAP), να προάγει συνολικά την υγεία σας (π.χ. διακοπή καπνίσματος), να σας παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγείας όταν χρειάζεται, να αντιμετωπίζει τα επείγοντα προβλήματα υγείας όταν αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, να παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα υγείας όταν αυτή χρειάζεται.