Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:΄Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για την «Εκτέλεση του έργου Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων  άρδευσης ΔΕ Ιεράπετρας και ΔΕ Μακρύ Γιαλού(ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Eισηγητές:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Βελτίωση δημ. Κτιρίου στην ΤΚ Μαλών.

Εισηγητής: Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 3ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: Εγκριση απόδοσης λογαριασμού  για τα προνοιακά επιδόματα διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου  2017

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018»(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο:: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».

Eισηγητές:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 7ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,21€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στα Φέρμα-Κακή Σκάλα

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 8ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στον Κουτσουρά

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 9ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στον Κουτσουρά

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα10ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,63€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στην Καλαμαύκα.

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα11ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,63€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στην Πλατεία Ηρώου στα Φέρμα..

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη