Υλοποίηση  προγράμματος Erasmus+  για την Καινοτομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “STARTIN” (Developing Inclusive and Innovative Entrepreunership Education in Europe) με κωδικό 2017-1-TR01-KA201-046635. Το πρόγραμμα είναι τριετές και εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Τουρκία και εταίροι είναι τρία πανεπιστήμια (Jyvaskyla-Φιλανδία, Cork-Ιρλανδία, Coventry-Μεγάλη Βρετανία), και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία και  την Πολωνία.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτόμος και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό) και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογές κινητών συσκευών). Το σχολικό έτος 2018-2019  προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ιρλανδία, τη Φιλανδία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το σχολικό έτος 2019-2020 οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν στο πρόγραμμα θα υλοποιήσουν σχετικά εκπαιδευτικά   προγράμματα στα σχολεία τους. 

Η εναρκτήρια συνάντηση για του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο  Valladolid της Ισπανίας, με συμμετοχή τη Δ/νσης Βθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Επιπλέον στα πλαίσια του προγράμματος συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους 

α) Ανδρεάδου Χαρά, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
β) Καζάζη Φώτη, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
γ) Μουντάκη Δημήτρη, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων
δ) Πασιούρα Φώτη, Καθηγητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης
ε) Τσίγκο Δημήτρη, Επιχειρηματία, Ιδρυτή και Επικεφαλή της Sτarttech Ventures
στ) Σερδάκη Άρτεμη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βελβεντού 

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, παρουσία του Δ/ντή, Στυλιανού Ζερβάκη και της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.