Από τo τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου έχει προγραμματιστεί η συνέχεια του κλαδέματος δένδρων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 ,τις ώρες 08:00 εως 14:00.

Από τo τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου έχει προγραμματιστεί η συνέχεια του κλαδέματος δένδρων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 ,τις ώρες 08:00 εως 14:00.

 

Έως το πέρας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα γίνεται τμηματικά παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.
Ζητείται η κατανόηση των πολιτών οι οποίοι παρακαλούνται:

  • Να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους επί της οδού
  • Να μην προσεγγίζουν το χώρο των εργασιών κλαδέματος
  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους.

Τα παραπάνω ισχύουν υπό την αίρεση των καιρικών συνθηκών.