Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 10/11 Μαρτίου 2018 στα Χανιά.

Η θεματολογία της Η/Δ και οι καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Α. Η θεματολογία της συνεδρίασης

1. Νέα μέλη.
2. Απολογισμοί οργάνων (ΠΣ, ΕΓ), Επιτροπών Εργασίας ΠΣ, Εκπροσώπων, Θ.Ο. Ενημερώσεις.
3. Οικονομικός απολογισμός, Προυπολογισμός 2019.
4. Πολιτική Συγκυρία. "Η προσωπική μου αξιολόγησή για την διακριτότητα του κόμματος και την συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου ΠΣ” (Ε.Σπινθάκης)
5. 14ο Τακτικό-Καταστατικό Συνέδριο.
6. Καταστατικό Νεολαίας Οικολόγων Πράσινων.
7. Οικολόγος
8. Πράσινο Ινστιτούτο. Eπιστροφή μέρους του δανείου του κομματος προς το Πράσινο Ινστιτούτο για την εύρυθμη λειτουργία του
9. Ταμειακές ενημερότητες μελών.
10. Περί ασυμβιβάστων.
11. Συνέδριο και προσυνεδριακές συνελεύσεις.
12. Καταστατικές τροποποιήσεις.
13. Εξορύξεις.
14. Απέλαση Σκα Κέλερ.
15. Αειφόρος, βιώσιμη, ιχθυοκαλλιέργεια
16. Αυτοδιοικητικές εκλογές - Ενίσχυση τοπικών προτάσεων που στηρίζουν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.
17. Εκκρεμότητες προηγούμενων ΠΣ (Εισήγηση για την διοικητική και οργανωτική λειτουργία των γραφείων του κόμματος, Αναγκαιότητα τροποποίησης κανονισμού ΠΣ, Καταστατικό / Κανονισμοί και κομματική καθημερινότητα, Εφαρμογή καταστατικών κανονισμών από όργανα και μέλη του κόμματος).