Την 4η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 έως 17:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σφακιανών Νομού Χανιών με απόφαση του καλεί τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 4η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 έως 17:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, Βενιζέλου Ελευθερίου 4 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα

Θέματα ημερησίας διάταξης

1)Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής