Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί η ανάγκη επισκευαστικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, που απαιτούν κατά κύριο λόγο οι κοινόχρηστοι χώροι -πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές- λόγω κυρίως βανδαλισμών /  φθορών, από τη χρόνια ή κακή χρήση

Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 1/3/2018, στο Δημαρχείο Χανίων από τον Αντιδήμαρχο, Μιχάλη Βλαχάκη, ο οποίος αναπληροί τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, και τον ανάδοχο εργολάβο η σύμβαση του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Πλατειών-Πάρκων», αρχικού  προϋπολογισμού 74.000 (με Φ.Π.Α.). 

Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί η ανάγκη επισκευαστικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, που απαιτούν κατά κύριο λόγο οι κοινόχρηστοι χώροι -πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές- λόγω κυρίως βανδαλισμών /  φθορών, από τη χρόνια ή κακή χρήση. 

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται:

  • επισκευαστικές εργασίες και εργασίες χρωματισμών σε τοιχία και τοιχοποιίες,

  • επιδιορθώσεις σε ξύλινα στοιχεία, κυρίως καθιστικά και πέργκολες, 

  • εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής στοιχείων από σκυρόδεμα, 

  • επισκευή και ανακατασκευή περιοχών ασφαλείας των παιδικών χαρών,

  • βελτιώσεις και αποκαταστάσεις στα συστήματα ύδρευσης-άρδευσης των κοινοχρήστων χώρων,

  • συντηρήσεις κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών στοιχείων, 

  • εργασίες απεγκατάστασης αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παιδικών χαρών,

  • εργασίες συντήρησης και επανατοποθέτησης ή αντικατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού. 

Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η εκτέλεση ενός συνόλου εργασιών τέτοιων, ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί τόσο η ασφάλεια όσο και η λειτουργικότητα των πάρκων, των πλατειών και των παιδικών χαρών.