Διαβεβαίωσε πως θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους στο ακέραιο

Την αναστολή των εργασιών της στην Ευρώπη αποφάσισε η Alpha Insurance A/S η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών kai εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη Eurostatus.

Όπως διαβεβαίωσε η εταιρεία, θα τηρήσει στο ακέραιο στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους. 

Κατά συνέπεια, για όλα τα συμβόλαια που βρίσκονται σε ισχύ και μέχρι τη λήξη τους, οι εκκρεμείς ζημιές αλλά και όσες τυχόν προκύψουν στη συνέχεια, θα εξυπηρετούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά και πλήρως.

Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) καλεί τους ασφαλισμένους που έχουν εκκρεμείς απαιτήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα.

Πηγή: star.gr