Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Κισσάμου, στο Δημαρχείο Κισσάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 12-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση – απολογισμός από την συμμετοχή του Δήμου Κισσάμου τον Φεβρουάριο στην έκθεση panorama world festival 2018 στην Σουηδία. 
2. Συμμετοχή Δήμου Κισσάμου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2018 – προτάσεις μελών. 
3. Συζήτηση σχετικά με την οργάνωση και την διεξαγωγή του πρώτου ‘’Σχολείου τουρισμού 2018’’ στον Δήμο Κισσάμου. 
4. Λειτουργία πληροφοριακού περιπτέρου κατά την θερινή σεζόν σε συνεργασία με φορείς. 
5. Προτάσεις μελών σχετικά με επιπλέον δράσεις εντός έτους 2018 που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα έτους 2018.