Οι καταστάσεις ανάρτησης πληρωμής των ανωτέρω δικαιούχων καθώς και των απορριπτόμενων θα βρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας από τις 07/03/2018.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς των παρακάτω δράσεων:
• 1.1 Βιολογική Γεωργία  έτους 2016 (1η πληρωμή)
• 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία έτους 2016 (1η πληρωμή) 
του Μέτρου 214 - Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ότι οι καταστάσεις πληρωμής έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

Οι καταστάσεις ανάρτησης πληρωμής των ανωτέρω δικαιούχων καθώς και των απορριπτόμενων θα βρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας από τις 07/03/2018.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, έως και τις 13/03/2018, στο γραφείο 2 της υπηρεσίας μας που βρίσκεται στην Όαση Αγυιάς. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 28213-46571-73.