Όχι μόνο εφικτό αλλά και ενδεδειγμένο ειδικά για τις χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα είναι η δημιουργία κτιρίων μηδενικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

Οι δυνατότητες που δίνει η χώρα μας και το κλίμα της για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2. Το δε κόστος για τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα κτίρια δεν είναι απαγορευτικό και εξασφαλίζει μια καλή απόσβεση.

Όπως ανέφερε ο Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ και Επιστημονικός Υπεύθυνος υλοποίησης προγράμματος, Γιάννης Βουρδουμπάς, στο περιθώριο της 5ης Συνάντησης Εργασίας τοπικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Προώθηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE":

"Τα αποτελέσματα του έργου έδειξαν ότι είναι εφικτό στις χώρες της Μεσογείου και φυσικά στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε τέτοια κτίρια χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα την ηλιακή, τη στερεά βιομάζα και την αβαθή γεωθερμία. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ώριμες, αξιόπιστες, οικονομικές και μπορεί οποιοσδήποτε να τις χρησιμοποιήσει με τελικό αποτέλεσμα να μηδενίσει το αποτύπωμα άνθρακα στην κατοικία και γενικότερα στο κτίριο.

Οι παρεμβάσεις σε νέα ενεργειακά συστήματα υπολογίσαμε ότι φτάνουν στο 10-15% του κόστους κατασκευής του κτιρίου, όμως, η απόσβεση των χρημάτων που επενδύονται σε αυτές τις ενεργειακές τεχνολογίες είναι εφικτή και ο χρόνος απόσβεσης είναι από 5-10 έτη, ένα διάστημα ρεαλιστικό. Προτείνουμε ορισμένα μέτρα πολιτικής προς την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα οποία αν τα υιοθετήσει θα μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική στην περιφέρεια Κρήτης για κτίρια τα οποία θα έχουν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα θα έχει αποτέλεσμα.

Σήμερα η νομοθεσία στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα προωθεί τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και δεν γίνεται καθόλου μνεία για τα κτίρια μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η διαφορά μεταξύ τους είναι η εξής: Ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αφού λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά μπορεί οι ενεργειακές πηγές και τα καύσιμα που χρησιμοποιεί να είναι συμβατικά ορυκτά καύσιμα και να εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα κτίριο όμως μηδενικών εκπομπών δεν θα χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα οπότε μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια αλλά θα χρησιμοποιεί καύσιμα ανανεώσιμα και δεν θα έχει εκπομπές αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα."

Στη δεύτερη φάση του έργου και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες θα αναζητηθούν και τρόποι ευνοϊκής χρηματοδότησης των περιπτώσεων που θα επιλέξουν να κάνουν τέτοιες ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου, Γιώργο Αγγελάκη:

"Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ενεργειακών περιφερειακών πολιτικών. Είναι θέμα αιχμής της ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και συνδέεται άμεσα με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη μετρίαση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2020 πρέπει να έχουν μειωθεί εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% και μετά το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αλλά θα πρέπει να μετατραπούν και σε κτίρια με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η πρώτη φάση είναι η ολοκλήρωση ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει περιφερειακές μελέτης για τη χρήση των ΑΠΕ και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μια επιλογή και ανάλυση ενεργειακών τεχνολογιών, καταγραφή ενεργειακών πολιτικών της περιφέρειας, έκθεση για τις χρηματοοικονομικές ανάγκες με βάση τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τέλος μια σχεδίαση του οδηγού καλών πρακτικών. Αυτά θα γίνουν στα 2 πρώτα χρόνια και μετά θα το προτείνουμε στην περιφέρεια ώστε να δούμε αν μπορουμε να το εντάξουμε στον ενεργειακό σχεδιασμό, Αν εφαρμοστεί θα διερευνήσουμε μετά πηγές χρηματοδότησης, όπως ευνοϊκά δάνεια, κίνητρα κ.ά."

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ,  Γιώργος Μπαουράκης επεσήμανε:

"Η σημερινή ημερίδα έχει σκοπό να συνεισφέρει στην αξιοποίηση νέων ενεργειακών κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής να συμβάλλει το ΜΑΙΧ όσο δύναται στον τομέα αυτό. Αν δεν προετοιμαστούμε επαρκώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι δραματικές. Όλες αυτές οι πολιτικές και οι ενέργειες βοηθούν και στο τουριστικό προϊόν γιατί οι ξένοι έχουν μια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα."

Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας INTERREG EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας ενώ συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.