Η δυναμικότητα της Μονάδας ανέβηκε από 9 σε 11 κλίνες

Από την διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας,  με στόχο την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη  και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, διευρύνθηκε η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής θεραπείας, καθώς, από  5/3/2018, προστέθηκαν και λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη δυο (2) επιπλέον κλίνες. Η δυναμικότητα της Μονάδας ΜΕΘ/ΜΑΘ από 9 κλίνες αυξήθηκε πλέον στις 11.

Η λειτουργία των δυο νέων κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου, θα αυξήσει τη δυνατότητα του νοσοκομείου να διαχειρίζεται βαρέως πάσχοντες, θα μειώσει τις διακομιδές και θα αυξήσει τη ικανότητα του Νοσοκομείου να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις που προϋποθέτουν ελεύθερη κλίνη στη ΜΕΘ.»